Ett åland i rörelse

en vision för en hållbar idrott

Barn- och ungdomsidrott

Barnidrottens viktigaste långsiktiga syfte är att väcka ett livslångt intresse för idrott och motion. Landskapsregeringens idrottspolitik ska ha ett särskilt fokus på idrottens möjligheter att främja de ungas fysiska och mentala utveckling och att ge dem möjligheter till livslång, meningsfull fritid och kamratskap.

Vad?

 • Personer som flyttar till Åland skall kunna få en god och lättfattlig information om föreningar och aktiviteter direkt.
 • Landskapsregeringen prioriterar anläggnings- inversteringar som vid sidan av miljömässig hållbarhet tar fast på tillgänglighet riktad till personer med funktionsnedsättning. Detta gäller både renoveringar av befintliga anläggningar och nta anläggningsprojekt

Hur?

 • Landskapsregeringen kan stöda förbättrade digitala bokningssystem så att de blir tillgängliga för alla.
 • Möjligheterna till en applikation som är gemensam för idrotterna utreds. Här kan ingå kontaktuppgifter, träningstider och andra viktiga upplysningar.
 • Informationen som riktar sig till inflyttade och personer med särskilda behov utformas.

Skolan i rörelse

Forskning visar att barn- och ungdomar rör sig i olika omfattning i åldrarna och att de spontana aktiviteterna minskar eller får andra uttryck ju högre upp man kommer i åldrarna. Lek, koordinationsövningar och rörelse i tidig ålder övergår till gymnastik, dans och idrott under skolåren. Aktiviteterna utövas såväl enskilt som i grupp.

Vad?

 • Personer som flyttar till Åland skall kunna få en god och lättfattlig information om föreningar och aktiviteter direkt.
 • Landskapsregeringen prioriterar anläggnings- inversteringar som vid sidan av miljömässig hållbarhet tar fast på tillgänglighet riktad till personer med funktionsnedsättning. Detta gäller både renoveringar av befintliga anläggningar och nta anläggningsprojekt

Hur?

 • Landskapsregeringen kan stöda förbättrade digitala bokningssystem så att de blir tillgängliga för alla.
 • Möjligheterna till en applikation som är gemensam för idrotterna utreds. Här kan ingå kontaktuppgifter, träningstider och andra viktiga upplysningar.
 • Informationen som riktar sig till inflyttade och personer med särskilda behov utformas.

Livslång fysisk aktivitet

Vi lever allt längre. Däremot är det inte självklart att alla åldras med en god hälsa i behåll. Idrott och motion bidrar givetvis till god hälsa och rörlighet även bland vuxna. Dessutom kan idrotten erbjuda social gemenskap, vilket ytterligare stärker välbefinnandet. Såväl de vuxnas (18-60 åringarna) som senioridrottarnas (60+) idrottande och motion ska tas beaktas under programperioden. De som bor på vårdinstitutioner och äldreboenden utgör ytterligare en grupp som ska uppmärksammas .ang.

Vad?

 • Personer som flyttar till Åland skall kunna få en god och lättfattlig information om föreningar och aktiviteter direkt.
 • Landskapsregeringen prioriterar anläggnings- inversteringar som vid sidan av miljömässig hållbarhet tar fast på tillgänglighet riktad till personer med funktionsnedsättning. Detta gäller både renoveringar av befintliga anläggningar och nta anläggningsprojekt

Hur?

 • Landskapsregeringen kan stöda förbättrade digitala bokningssystem så att de blir tillgängliga för alla.
 • Möjligheterna till en applikation som är gemensam för idrotterna utreds. Här kan ingå kontaktuppgifter, träningstider och andra viktiga upplysningar.
 • Informationen som riktar sig till inflyttade och personer med särskilda behov utformas.

Tillgänglighet

De flesta landskapsfinansierade idrottsanläggningar ägs och drivs av kommunerna. Dessa anläggningar bör ha en så generös öppethållning som möjligt. Vissa tider under veckan då hallarna inte är förhandsbokade kan dessa landskapsfinansierade idrottsanläggningar lämpligen vara öppna för drop in-gäster, det vill säga spontant idrottande.

Vad?

 • Personer som flyttar till Åland skall kunna få en god och lättfattlig information om föreningar och aktiviteter direkt.
 • Landskapsregeringen prioriterar anläggnings- inversteringar som vid sidan av miljömässig hållbarhet tar fast på tillgänglighet riktad till personer med funktionsnedsättning. Detta gäller både renoveringar av befintliga anläggningar och nta anläggningsprojekt

Hur?

 • Landskapsregeringen kan stöda förbättrade digitala bokningssystem så att de blir tillgängliga för alla.
 • Möjligheterna till en applikation som är gemensam för idrotterna utreds. Här kan ingå kontaktuppgifter, träningstider och andra viktiga upplysningar.
 • Informationen som riktar sig till inflyttade och personer med särskilda behov utformas.

Ett åland i rörelse

en vision för en hållbar idrott